Konsulter på kemi- och miljöområdet

Vi arbetar som konsulter och kan erbjuda ett bred stöd till företag som använder, importerar, säljer eller tillverkar kemiska ämnen och blandningar, som sådana eller som en komponent i en vara. Vi granskar att produkterna inte orsakar risker i arbetsmiljön, för yttre miljö eller för konsumenter. Vi upprättar nödvändiga dokument så som säkerhetsdatablad, och vi gör olika utredningar, upprättar ansökan om godkännande för växtskyddmedel och biocider, eller tar fram produktsäkerhetsdokument för kosmetika. Allt som behövs för att verksamheten ska fungera både internt och externt mot kunder och myndigheter.
Vi arbetar även med tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar för anläggningar som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Vi håller våra kunder uppdaterade på ny och ändrad lagstiftning
Vi håller våra kunder uppdaterade på ny och ändrad lagstiftning

Mer om våra konsulttjänster

Läs mer om våra konsulttjänster under fliken Tjänster.

Läs mer om våra utbildningar direkt under fliken Utbildning.

Läs mer om vilka vi är och vår filosofi kring arbetet med kemi och miljö under fliken Om oss.

Mer om våra uppdrag

Vi har som konsulter haft en lång rad olika uppdrag genom åren. Under fliken Uppdrag finns exempel på uppdrag samt företag och organisationer som vi samarbetat med.

Kontakta oss

tfn: +46(0)707109900

(vardagar mellan kl. 8–17)

 

e-post: info@futurecompetence.se

Aktuellt

Nya och ändrade föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.
Föreskrifterna innehåller bestämmelser som bland annat reglerar en internationell märkning av behållare och rörledningar på arbetsplatsen. Även skyltar som varnar för kemiska risker ska ha de nya symbolerna (faropiktogram).

Samtidigt införs ett nytt kapitel i föreskrifterna med särskilda krav vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter. Kraven motsvarar dem som tidigare funnits i föreskrifterna om härdplaster (AFS 2001:18). Dessa upphävs nu.