Experter på kemi- och miljöområdet

Future Competence kan erbjuda ett bred stöd till företag som använder, importerar, säljer eller tillverkar kemiska ämnen och blandningar, som sådana eller som en komponent i en vara. Vi granskar att produkterna inte orsakar risker i arbetsmiljön, för yttre miljö eller för konsumenter. Vi upprättar nödvändiga dokument så som säkerhetsdatablad, och vi gör olika utredningar, upprättar ansökan om godkännande för växtskyddmedel och biocider, eller tar fram produktsäkerhetsdokument för kosmetika. Allt som behövs för att verksamheten ska fungera både internt och externt mot kunder och myndigheter.
Vi arbetar även med tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar för anläggningar som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Vi håller våra kunder uppdaterade på ny och ändrad lagstiftning
Vi håller våra kunder uppdaterade på ny och ändrad lagstiftning

Mer om våra konsulttjänster

Läs mer om våra konsulttjänster under fliken Tjänster.

Läs mer om våra utbildningar direkt under fliken Utbildning.

Läs mer om vilka vi är och vår filosofi kring arbetet med kemi och miljö under fliken Om oss.

Mer om våra uppdrag

Vi har haft en lång rad olika uppdrag genom åren. Under fliken Uppdrag finns exempel på uppdrag som arbetat med.

Vi får ständigt in nya spännande uppdrag

Vi har alltid en rad olika uppdrag som pågår parallellt. Här ger vi några exempel på uppdrag som pågår just nu:

  • Svar på yttranden rörande överklagande till Mark- ocb miljödomstolen av beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
  • Svar på yttrande från Kemikalieinspektionen gällande ändring i lagstiftningen
  • Revidering av säkerhetsdatablad
  • Säkerhetsbedömning av badsalt
  • Utbildning om kemiska arbetsmiljörisker inom LKAB
  • Registrering enligt Reach av ett en fettalkohol samt ett flertal metaller

Kontakta oss

tfn: +46(0)707109900

(vardagar mellan kl. 8–17)

 

e-post: info@futurecompetence.se

Aktuellt

Nu närmar sig snart ikraftträdandedatum för märkning med UFI-koder. För att kunna tillgodogöra sig den övergångsperiod som gäller för konsumentprodukter fram till 2025, måste produkten vara anmäld till Giftinformationscentralen i det land eller de länder där den sätts på marknaden. Övergångsbestämmelserna gäller förutsatt att produktens innehåll inte signifikant förändras.