Experter på kemi- och miljöområdet

Future Competence kan erbjuda ett bred stöd till företag som använder, importerar, säljer eller tillverkar kemiska ämnen och blandningar, som sådana eller som en komponent i en vara. Vi granskar att produkterna inte orsakar risker i arbetsmiljön, för yttre miljö eller för konsumenter. Vi upprättar nödvändiga dokument så som säkerhetsdatablad, och vi gör olika utredningar, upprättar ansökan om godkännande för växtskyddmedel och biocider, eller tar fram produktsäkerhetsdokument för kosmetika. Allt som behövs för att verksamheten ska fungera både internt och externt mot kunder och myndigheter.
Vi arbetar även med tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar för anläggningar som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Vi håller våra kunder uppdaterade på ny och ändrad lagstiftning
Vi håller våra kunder uppdaterade på ny och ändrad lagstiftning

Mer om våra konsulttjänster

Läs mer om våra konsulttjänster under fliken Tjänster.

Läs mer om våra utbildningar direkt under fliken Utbildning.

Läs mer om vilka vi är och vår filosofi kring arbetet med kemi och miljö under fliken Om oss.

Mer om våra uppdrag

Vi har haft en lång rad olika uppdrag genom åren. Under fliken Uppdrag finns exempel på uppdrag som arbetat med.

Säkerhetsdatablad på alla EU-språk samt ytterligare ett antal språk

Vi samarbetar nu med Chymeia ApS i Danmark och använder deras databas Almego. Detta medför att vi nu kan ta fram säkerhetsdatablad för ett stort antal språk inom EU och även olika format för säkerhetsdatablad för länder som Kanada, Kina, Sydafrika, Sydkorea och USA.

Vi håller fortfarande en mycket hög kvalitet på våra säkerhetsdatablad. När det finns krav på särskild information översätter vi sådan information till de aktuella språken. Vi har dessutom lagt in fraser som vanligtvis har använt i våra säkerhetsdatablad därför att vi anser att de gör informationen bättre.

Kontakta oss

tfn: +46(0)707109900

(vardagar mellan kl. 8–17)

 

e-post: info@futurecompetence.se

Aktuellt

Nu närmar sig snart ikraftträdandedatum för märkning med UFI-koder. För att kunna tillgodogöra sig den övergångsperiod som gäller för konsumentprodukter fram till 2025, måste produkten vara anmäld till Giftinformationscentralen i det land eller de länder där den sätts på marknaden. Övergångsbestämmelserna gäller förutsatt att produktens innehåll inte signifikant förändras.