Kemikaliehantering

Målgrupp
Kursen i kemikaliehantering är en grundläggande utbildning för all som arbetar inom industrin. Utbildningen kan vara riktad som för t.ex. personal som är berörda av lossning av farligt gods. Den kan också genomföras som en allmän utbildning inom ramen för företagets miljöledningssystem.

Innehåll
Utbildningen är alltid anpassad till företagets specifka verksamhet. Vi går igenom verksamhetens farliga kemiska produkter, med fokus på arbetsmiljön. Vi tar upp risker med hanteringen, effekter vid exponering, lämliga akuta och förebyggande åtgärder, inklusive behov av skyddsutrustning.

Omfattning
Lämplig omfattning är en halv till en dag.