Utbildning

Utbildning på kemi- och miljöområdet är både roligt och meningsfullt. Vi arbetar sedan närmare 25 år med kvalificerad miljöutbildning, både som anställda på Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen och som konsulter. På Kemikalieinspektionen ingick vi t.ex. i ett utbildningsprogram för att höja kunskapsnivån avseende kemikalielagstiftningen, hos landet samtliga miljöförvaltningar. Vi har också genomfört stora utbildningsinsatser inom olika företag, myndigheter som t.ex. Naturvårdsverket samt på ett flertal utbildningsinstitut och universitet. Totalt har vi utbildat ca 5000 - 6000 personer i Sverige och utomlands sedan början 1990-talet.