Farligt gods - ADR 1.3-utbildning

Målgrupp
För all transport av farligt gods erfordras goda kunskaper i hur man skall dokumentera och hantera produkten. Till skillnad från övrig utbildning som är relaterad till en viss lagstiftning, finns det för farligt gods fastställda regler om vilken utbildning delaktiga i en farligt gods transport ska ha.

Om du ska transportera farligt gods som värdeberäknad mängd, eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått en 1.3-utbildning. Personer vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods på väg ska ha fått utbildning om bestämmelserna för transport av sådant gods, anpassad efter deras ansvarsområden och arbetsuppgifter.

Innehåll
Vi går igenom relevanta delar av regelverket och belyser detta med praktiska exempel. Teori varvas med enskilda övningar och övningar i grupp.

Omfattning
Lämplig omfattning är en halv till två dagar.