Klassificering och märkning - CLP

Målgrupp
CLP är den centrala europeiska kemikalielagstiftningen. Utbildningen vänder sig till alla som tillverkar, importerar eller använder kemiska ämnen och blandningar som sådana eller i varor.

Innehåll
Vi går igenom kemikalielagstiftningen och varvar teori med övningsexempel. Målet med utbildningen är att du ska få en god kunskap om principerna för klassificering och märkning, samt att kunskaper som hur du kan söka information om kemiska ämnen.

Omfattning
Lämplig omfattning är två dagar. Vi kan också anpassa utbildningen i tid och innehåll allt efter behov, från ett par timmar till upp till en vecka.

Lång erfarenhet

Vi har föreläst om klassificering och märkning sedan 1993 när reglerna om klassificering av miljöfarliga ämnen trädde ikraft.
Såväl enskilda företag och utbildningsföretag så som STF och Teknologisk Institut med flera, samt andra organisationer som t.ex. Karolinska Institutet, är eller har varit våra kunder genom åren.