Future Competence

Future Competence Sweden AB arbetar med frågor som rör den europeiska kemikalie- och miljölagstiftningen. Vi arbetar huvudsakligen med uppdrag inom industrin, men vi har även samarbete med myndigheter, NGO:s samt med universitet och andra aktörer som erbjuder utbildning. Företaget är baserat i Linköping men våra kunder finns i hela Sverige och utomlands. Mot bakgrund av kemikalie- och miljölagstiftningens omfattning, är våra uppdrag högst varierande. Vi fungerar lika ofta som utredare i specifika frågor, som resurs i olika projekt eller i rollen som föreläsare.

 

Företaget har två anställda: Thomas och Heidi Ullhamre. Thomas har en MSc i ekotoxikolgi vid Uppsala Universitet och forskarförberedande utbildning i etologi vid Stockholms Universitet. Thomas är utbildad adjunkt i Kemi och Biologi vid Linköpings Universitet. Efter studierna arbetade Thomas under flera år på Kemikalieinspektionen med vetenskaplig utvärdering av enskilda kemiska ämnen, och därefter som miljöhandläggare och ansvarig för miljötillsynen på Länsstyrelsen Dalarna, samt ett par år på konsultbyrå med miljöledningssystem. Thomas Ullhamre var ordförande i Konsultföreningen Kemiska Miljö- och Hälsorisker mellan 2009 och 2014.

Heidi har en filkand i ekotoxikologi och genetik vid Uppsala Universitet. Hon arbetade under många år som inspektör på Kemikalieinspektionen med tillsyn av tillverkare och importörer av kemikalier och varor.

Affärsidé

Stödja företag och organisationer som arbetar med kemi- och miljöfrågor.

Vision

Vi vill öka kunskapen om kemiska hälso- och miljörisker. Vi vill framför allt att kunden ska känna sig trygg med sin verksamhet. Vi vill att vår spetskompetens ska göra skillnad för kunden och att kundens varumärke blir starkare från ett miljöperspektiv.

Värdegrund

Tydlig integritet i uppdragen. Vi är medlemmar i Konsultföreningen Kemiska Miljö- och Hälsorisker och följer föreningens etiska regler.