Reach

Målgrupp
Reach utgör tillsammans med CLP den huvudsakliga europeiska kemikalielagstiftningen. Där utöver finns en rad specifika kemikalielagstiftningar. Utbildningen vänder sig till dig som är tillverkare, importör eller så kallad nedströmsanvändare av kemiska ämnen och blandningar. Men den vänder sig också till dig som köper och säljer kemiska produkter eller varor.

Innehåll
Vi går igenom lagstiftningens centrala delar och förklarar de viktigaste begreppen. På utbildningen får du också lära dig lite om Echa som är den europeiska kemikaliemyndigheten, och vad man kan hitta för information som är Reach-relaterad på myndighetens hemsida.

Omfattning
Lämplig omfattning är två dagar. Vi kan också anpassa utbildning i tid och innehåll efter behov.