Våra uppdrag

Future Competence har haft ett stort antal uppdrag sedan företaget bildades år 2000. Vi har arbetat inom ett flertal olika branscher med väldigt skiftande frågeställningar. Detta har inte bara varit väldigt roligt utan också mycket lärorikt.

Vi kan också glädjas åt att många av de företag som vi började samarbeta med då, har vi ännu kvar som kunder.

I vissa uppdrag har vi fungerat som kemikalie- eller miljöhandläggare ute på företaget under längre tid som till exempel på Shell och Biltema i sju respektive två år.

Inte sällan deltar vi vid myndighetstillsyn hos våra kunder. Vi hjälper även våra kunder att överklaga olika typer av ärenden, skriva yttranden etecetera.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är centralt för arbetet med utbyte av farliga kemiska ämnen och blandningar, begränsning av farliga  utsläpp och en sund och säker kemikaliehantering inom industrin
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är centralt för arbetet med utbyte av farliga kemiska ämnen och blandningar, begränsning av farliga utsläpp och en sund och säker kemikaliehantering inom industrin

Nedan förtecknas ett urval av de uppdrag som vi haft  eller som är pågående. Uppdragen följer ingen kronologi eller annat system. Förteckningen täcker inte heller in samtliga uppdragstyper hos en enskild kund.

KundUppdragstyp
Karolinska InstitutetUtbildning (klassificering och märkning)
SaabMiljöriskbedömning, utbildning (miljöriskbedömning)
AB Svenska ShellKemikaliehandläggare (säkerhetsdatablad, utredningar)
PerstorpReach
KemikalieinspektionenArbete med indikatorer för miljömålet Giftfri miljö
SvanenGranskning av säkerhetsdatablad
CCS HealthcareAnsökan tillstånd till miljöfarlig verksamhet, arbete med Svanen
Lindahl ABSakkunning i miljömål
Teknolgisk InstitutUtbildning (Reach / CLP / säkerhetsdatablad / kemi-för-icke-kemister)
BiltemaKemikaliehandläggare (säkerhetsdatablad)
IKEASäkerhetsdatablad, arbete med egenkontroll
Svenska NaturskyddsföreningenUtredning av bromerade flamskyddsmedel och ftalater i varor
Länsstyrelsen DalarnaVägledning om kemikaliekontroll för företag
Stora EnsoMiljöutredning enligt ISO, miljöriskbedömning, säkerhetsrådgivare, utbildning (CLP / säkerhetsdatablad / allmän kemikaliehantering)
Akzo NobelUtbildning (växtskyddsmedelsförordningen)
HardfordRiskbedömning arbetsmiljö
Nelson GardenGodkännande av växtskyddsmedel och biocider, lagbevakning
SSAB MeroxMiljöhandläggare (säkerhetsdatablad, utredningar)
AvisLagbevakning, miljöutredning
Stokvis TapesRiskbedömning, säkerhetsrådgivare, lagbevakning
Chemical Hazards Communication Society (UK)Utbildning (ekotoxikologi - avsnitt 12 i säkerhetsdatabladet)
BrioUtbildning (klassificering och märkning / leksaksdirektivet)
Mantorp ParkAnsökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, lagbevakning
ToyotaSäkerhetsdatablad