Miljöchef / miljöhandläggare

Vi har fungerat som miljöhandläggare ute på flera företag. Uppdragen har omfattat underhåll av miljöledningssystem inklusive internrevision, uppbyggnad av databaser för kemikaliehantering, upprättande av säkerhetsdatablad, specifika utredningar och utbildning. De har varierat i längd från ett par månader till mer än 5 år.

Vi fungerar bra i team och kan ge bra input med vår långa erfarenhet från kemi- miljörelaterat arbete.