Stöd vid tillsyn

Inte sällan deltar vi i tillsynsbesök hos kunder. Det kan vara Kemikalieinspektionen som gör tillsyn över tillverkare och importörer av kemiska ämnen och blandningar. Det kan också vara tillsyn från Länsstyrelsen eller en miljökontoret på en verksamhet som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Vi deltar som regel i hela tillsynsbesöket. Vi träffar kunden innan besöket och följer upp besöket med kunden efter besöket.