Anmälan enligt CLP

För import och tillverkning av farliga ämnen och farliga ämnen som ger upphov till farliga blandningar, gäller att ämnet eller ämnena ska anmälas. Ämnen som släpps ut på marknaden ska generellt sett anmälas senast 1 månad efter att de släpps ut på marknaden.

Vi kan upprätta sådan anmälan enligt CLP.

Ha koll på mängderna

Om du importerar kemiska ämnen, som sådana, eller om de ingår i blandningar, är det viktigt att du håller koll på mängderna som du importerar på årsbasis per ämne.