Egenkontroll

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön.

Vi har delvis beskrivit detta under avsnittet Hantering under Välj verksamhet.

Egenkontroll är i sig ingen specifik tjänst, utan består av en rad olika åtgärder som verksamhetsutövaren eller arbetsgivaren kan vidta inom ramen för egenkontrollen respektive internkontrollen som den kallas inom arbetsmiljön. Vi kan fungera som stöd i hela eller delar av arbetet. Specifikt kan detta handla om följande steg:

Förutom de specifika åtgärder som kan behöva vidtas i en verksamhet, behövs i regel också utbildning på olika nivåer inom organisationen.