Vi går igenom de kemiska ämnen och blandningar som hanteras i verksamheten och upprättar en kemikalieföreteckning som uppfyller kraven på verksamhetens egenkontroll. För att säkerställa att kemikalieförteckningen blir korrekt, gör vi en granskning av säkerhetsdatabladen. Förteckningen upprättas efter önskemål i lämpligt format eller mjukvara.