Kemiska ämnen i varor

Vi har en lång erfarenhet av arbete med kemiska ämnen i varor och kan därför bidra med kunskap om vilka ämnen som kan vara relevanta i olika varutyper, vilka ämnen som kan behöva analyseras m.m. 
Vi kan ge stöd i kontakter till både leverantörer och myndigheter.

Vissa ämnen i varor behöver också genomgå en närmare utredning och klassificering. Se Klassificering och märkning.

Vi kan också hantera anmälan och registrering inom ramen för anmälan enligt CLP och registrering enligt Reach.

Stora flöden av farliga kemiska ämnen kommer med de varor som tillverkas och importeras. Farliga ämnen kan därför läcka ut och exponera både användaren och miljön under olika faser av produktcykeln.

Tidigare har kemikaliearbetet fokuserat på utsläpp av miljöföroreningar från fabriker och andra punktkällor. Dagens globala handel med varor gör det allt viktigare att förstå flödet av farliga ämnen som ingår i dem. Den årliga importen av varor till EU har mer än tredubblats på tio år och bara till Sverige importeras det till exempel motsvarande 30 kilo leksaker årligen per barn. Stora varuflöden alltså, och därmed även stora mängder kemikalier i omlopp.

En uppskattning från IVL visar att ungefär två miljoner ton av olika tillsatsämnen finns upplagrat i plast i olika varor i Sverige och att 200 000 ton av bland annat mjukgörare, flamskyddsmedel och färgämnen tillkommer varje år.
Källa: www.miljoforskning.formas.se (Jan 2015).