Kosmetika

Kosmetika regleras huvudsakligen i den nya förordningen om kosmetiska produkter. Kraven har skärpts och de ser lite olika ut beroende på om man är tillverkare, distributör eller har någon annan roll.

Vi kan erbjuda ett kompetent stöd i arbetet för att säkerställa att du som leverantör av kosmetika, uppfyller gällande regelverk.

Nöddusch i lokal för tillverkning av kosmetika
Nöddusch i lokal för tillverkning av kosmetika