Lagbevakning - LAGSTÖDET

En av de viktigaste åtgärderna för ett företags hållbara miljöarbete, är att man har kännedom om den lagstiftning som verksamheten berörs av. Kunskap om vilka skyldigheter och rättigheter som man har, gör att man man kan optimera arbets- och miljöarbetet.

Vi har länge arbetat med frågor som är relaterade till arbetsmiljö- och miljölagstiftningen, såväl inom tillsyn, som konsult åt företag i enskilda utredningar.

Vi kan erbjuda en regelbunden lagbevakning av den arbetsmiljö- och/eller miljölagstiftning, som vi kallar LAGSTÖDET, som enskild verksamhet berörs av. Lagbevakningen utformas helt efter den specifika verksamheten och innehåller endast den lagstiftning som verksamheten berörs av. Uppdatering sker normalt två gånger per år, eller med annan frekvens enligt kundens önskemål. LAGSTÖDET är användarvänligt och upprättas som ett digitalt dokument.

Vi erbjuder våra kunder löpande hjälp i olika frågor som rör miljö- och kemikalielagstiftningen.

Överklagande av beslut

Möjligheten att överklaga ett beslut är en del av rättsprocessen. Med vissa undantag har företaget alltid rätt att överklaga ett myndighets- eller domstolsbeslut. Enligt vår erfarenhet utnyttjar inte företagen denna möjlighet i tillräcklig utsträckning.