Miljöledningssystem

Införande av ett miljöledningssystem är en typ av egenkontroll. Miljöledningssystem kan vara ett effektivt sätt för en verksamhet att optimera miljöarbetet. Införande av miljöledningssystem är också inte sällan ett krav i kundkontakten.

Vi kan hjälpa företag att införa miljöledningssystem för verksamheten, genomföra specifika miljöutredningar, ta fram verksamhetssstyrande rutiner, eller genomföra internrevision. Vi kan även genomföra utbildning.