Registrering enligt Reach

Reach-förordningens tillkomst har medfört mycket stora förändringar både för företag och myndigheter. Nu ansvarar industrin i de flesta fall för faro- och riskbedömning av kemiska ämnen.

Kemiska ämnen ska med vissa undantag för typ av ämne och i vissa mängder, genomgå en s.k. registrering. Registreringen är i sig inget godkännande och myndigheterna granskar nästan uteslutande endast att registreringen uppfyller de formella kraven.

Vissa ämnen som registreras kan komma att begränas avseende t.ex. användning, medan det för andra ämnen kan komma att krävas tillstånd till hantering. Detta är i regel en långdraget process men det kan vara viktigt för en verksamhet att hålla koll på t.ex. produktionskritiska ämnen.

Vi kan fungera som koordinator för hela registreringsprocessen, och upprätta erforderliga dokument, göra upphandlingar av analyser, hålla kontakten till myndigheter etc.