Så använder du den här sidan

För att du så enkelt som möjligt ska hitta till våra tjänster, har vi grovt delat in tjänsterna i olika aktiviteter utifrån gällande regelverk. En verksamhet kan därför omfattas av flera olika aktiviteter.

Samtliga aktiviteter är relaterade till kemiska ämnen och blandningar, eller varor som innehåller eller är behandlade med kemiska ämnen, utom Tillverkning. Denna aktivitet relaterar till verksamheter som bedriver miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Om du bedriver en verksamhet med en viss aktivitet och vill veta vilka krav du omfattas av, kan du klicka på någon av rubrikerna till vänster. Om du bedriver verksamhet med flera aktiviteter som t.ex. import av motorolja från USA som säljs på den svenska marknaden. Då får du klicka på fliken Import och införsel samt på fliken Försäljning.