Införsel och import är särskilt reglerat

Många företag idkar verksamhet med införsel och import av kemiska ämnen och blandningar, och även av varor som innehåller kemiska ämnen. Införsel kallas det då man för in produkter från länder inom EU eller inom EES. Import är handel med länder utanför EU.

Krav på företag att registrera och anmäla kemikalier

Den som importerar ett kemiskt ämne, en kemisk blandning, eller en vara som innehåller kemiska ämnen, omfattas med vissa undantag av långtgående krav på registrering av sådana ämnen. Ett företag ska registrera ett ämne om man importerar ämnet i en total mängd om minst 1 ton per år. Det aktuella ämnet kan således importeras som ett rent ämne, eller förekomma i olika blandningar som t.ex. limmer, oljor etc. En registrering enligt Reach av ett ämne är ett omfattande arbete och innebär i regel stora kostnader.

Den som importerar kemiska ämnen eller kemiska ämnen i blandningar under 1 ton per år, behöver inte registrera sina ämnen. Emellertid kan man komma att omfattas av en s.k. anmälan enligt CLP. En anmälan är en relativt enkel hantering, men den måste göras inom en viss tid efter att importen har skett.

Både den som importerar och den som för in kemiska ämnen och blandningar, måste dessutom göra en produktanmälan till Kemikalieinspektionen om importen eller införseln uppgår till 100 kg per år eller mera.

Du som för in eller importerar kosmetika kan se vidare under fliken Kosmetika.