Transport

Transport av vissa föremål och kemiska ämnen och blandningar, kräver en ökad säkerhet därför att de vid tillbud eller olycka i samband med transport kan utgöra en risk för människor eller miljön, eller risk för materiellla skador. Transport av sådant gods utgör s.k. farligt gods och regleras enligt särskild lagstiftning.

Företag som transporterar farligt gods eller på annat sätt deltar i transporten genom t.ex. lossning eller lastning, ska ha tillgång till en säkerhetsrådgivare.

Etikett för brandfarlig vätska
Etikett för brandfarlig vätska