Datasökning om kemiska ämnen

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som tillverkar, importerar eller använder kemiska ämnen och blandningar som sådana eller i varor.

Innehåll
Informationen i säkerhetsdatabladet räcker vanligtvis inte alls för att information inte sällan är felaktig eller bristfällig. Vi går igenom relevanta informationskällor för att hitta information om kemiska ämnens egenskaper med fokus på hälsa och miljö. Du lär dig att söka systematiskt och tidseffektivt, hur du avgör om en källa är tillförlitlig eller inte. Vi kommer också att gå igenom hur man utvärderar informationen som vi hittar. Vi går därför igenom vanliga testmetoder och begrepp inom toxikologi och ekotoxikologi. Målet med utbildningen är att du ska få grundläggande verktyg för att kunna genomföra en kompetent bedömning av kemiska ämnen.

Omfattning
Lämplig omfattning är två dagar. Vi kan också anpassa utbildningen i tid och innehåll allt efter behov.