Kemi för icke-kemister

Målgrupp
Kemi för icke-kemister är till för dig som glömt din kemi. Du kanske sitter med i en kemikaliegrupp, som inköpare, eller du kanske har fått ansvaret för företagets säkerhetsdatablad.

Innehåll
Vi går igenom kemins grunder med kemikalielagstiftningen som utgångspunkt. Tonvikten ligger på att förstå enkel kemi. Vi tar upp centrala kemiska begrepp inom oorganisk och organiska kemi. Vi går också igenom namngivning av kemiska ämnen, kemiska reaktioner och lite om stökiometri.

Omfattning
Lämplig omfattning är en till två dagar.