Säkerhetsdatablad

Målgrupp
Säkerhetsdatablad är liksom CLP centralt för alla som arbetar med kemiska ämnen och blandningar. De flesta av oss som arbetar inom industrin kommer i kontakt med säkerhetsdatablad. Informationen i säkerhetsdatabladet är till för arbetstagaren och miljön. Utbildningen syftar till att ge kunskap om hur man läser och förstår informationen i ett säkerhetsdatablad, och vilka moment som ingår när man upprättar ett säkerhetsdatablad.

Innehåll
Vi går igenom Reach, CLP samt en mängd annan relevant lagstiftning så som arbetsmiljö- och avfallslagstiftning och farligt gods regelverken. Vi tar också upp hantering av e-sds för blandningar. Teori varvas med övningar.

Omfattning
Lämplig omfattning är tre dagar. Vi kan också anpassa utbildningen i tid och innehåll allt efter behov, från ett par timmar till upp till en vecka.

Vi undervisar från praktisk erfarenhet

Att upprätta säkerhetsdatablad är ett hantverk som kräver både kunskap, omdöme och erfarenhet. Eftersom vi själva upprättar säkerhetsdatablad på flera språk och inom många branscher, känner vi oss trygga i att utbilda andra i hantverket.