Miljöbalken - översiktskurs

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar inom miljöområdet. Miljöbalken är en central lagstiftning och för dig som arbetar med miljöfrågor på företag eller i andra organisationer, är miljöbalken alltid tillämplig.

Innehåll
Vi går igenom miljöbalken och för organisationen relevanta tillämpningsförordningar. Vi varvar teori och belyser lagtexten med olika exempel.

Omfattning
Lämplig omfattning ligger mellan en halv till en dag.