Miljökunskap

Målgrupp
Miljöfrågorna hör idag till de stora ödesfrågorna för vål överlednad på jorden. Det är många frågor som enligt forskarna redan idag kräver akuta åtgärder. Alla kan bidra till en bättre värld. Företagen kan göra det som att arbeta aktivt för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet. Detta kan ske genom att t.ex. införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Utbildningen vänder sig till alla in en organisation som håller att införa, eller har infört ett miljöledningssystem.

Innehåll
Vi går igenom de stora miljöfrågorna, den egna organisationens miljöpåverkan och medarbetarnas ansvar i miljöledningssystemet, utifrån standarden och det egna miljöledningssystemet. Vi går särskilt igenom begreppen aspekt, påverkan och effekt.ll

Omfattning
Lämplig omfattning är en dag.